Kontaktpersoner NROF avd. Bergen

Februar 2019 – februar 2020

Styret
Formann
92 20 30 40
også sekretær
NK
907 91 109
også kasserer
Admoff
934 60 668

Fjellsport
992 60 969

Skyteleder
934 56 607

Ass.skyt.
974 92 597


942 12 000
bistår skyting

456 95 907
bistår facebook
Vara
932 23 163

Valgkomité
906 28 668


900 96 715


412 67 471

Minnemarkeringer og arrangement

480 31 109